Zastosowanie analizy wielokryterialnej GIS do określenia lokalizacji terenów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych ziemi na przykładzie powiatu Gdynia

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:GIS, wizualizacja danych, geozagrożenia, osuwiska, Gdynia

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Dariusz Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego