Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju