Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:mapa geośrodowiskowa, geochemia, odpady, surowce mineralne, mapa geologiczno-gospodarcza, składowanie odpadów, zanieczyszczenia

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Małgorzata Sikorska-Maykowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące