Ocena wpływu falochronu osłonowego na zmianę warunków hydrodynamicznych i ruchu rumowiska w obszarze portu zewnętrznego w Świnoujściu z zastosowaniem modelowania numerycznego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Justyna Relisko-Rybak

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego