Metody fotogrametrii bliskiego zasięgu oraz naziemnego skaningu laserowego jako narzędzia do powierzchniowego monitoringu osuwisk (na przykładzie skarpy w Płocku i klifu w Orzechowie)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Maria Przyłucka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego