Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Malwina Judkowiak

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej