Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do identyfikacji osiadań na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Przyłucka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego