Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia regionalna

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Grzegorz Uścinowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

strona projektu Kartografia 4D