Kompleksowa, geofizyczno-geologiczna interpretacja nowego zdjęcia całkowitego pola magnetycznego Ziemi na obszarze Sudetów i ich przedpola

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia regionalna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Adam  Ihnatowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej