Prowadzenie działań przez państwową służbę geologiczną w związku z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych (prace interwencyjne)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Bartosz Stec

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej