Mapa konfliktowości elementów przestrzeni geologicznej i powierzchniowych elementów zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 200 000 - etap pilotażowy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Kocyła

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej