Możliwość wykorzystania produktów fotogrametrycznych i ich pochodnych do identyfikacji terenów objętych ruchami masowymi

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Marta Tomaszczyk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego