Dokumentowanie profili geologicznych wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych - objęcie projektem pozostałej części Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:dokumentowanie profili, inwestycje liniowe, autostrady, drogi, badania geologiczno-inżynierskie, geologia inżynierska, infrastruktura, warunki geologiczno-inżynierskie

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Stefan Cwojdziński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokumentowanie profili geologicznych wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych - objęcie projektem pozostałej części Polski