Mapa geomorfologiczna Trójmiasta w skali 1 , 50 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geomorfologiczna, geomorfologia, Trójmiasto, Gdańsk, mapa geologiczna Trójmiasta

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Tomasz Woźniak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mapa geomorfologiczna Trójmiasta w skali 1 , 50 000