Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:informatyka, geoinformacja, psg

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Jarosław Kaczmarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej