Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:bazy danych, geoinformacja, psg

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Marek Sołowczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej