Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:geozagrożenia

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Zbigniew Perski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej