Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Olimpia Kozłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej