Zwiększanie zasobu cyfrowego Centralnej Bazy Danych Geologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:bazy danych, geoinformacja

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Izabella Sadowa

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej