Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:bazy danych, geoinformacja

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Jarosław Kaczmarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej