Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:geologia samorządowa, administracja geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Joanna Krasuska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej