Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:geozagrożenia, interferometria, monitoring

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Zbigniew Perski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej