Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:baza danych, geologia inzynierska, warunki geologiczno-inzynierskie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Izabela Samel

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej