Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:geologiczne bazy danych, informatyka

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Jarosław Kaczmarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej