Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej-projekt pilotażowy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka

Słowa kluczowe:geodynamika, zagospodarowanie przestrzeni podziemnej

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Marek Jarosiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej