Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji łódzkiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
kartografia

Słowa kluczowe:województwo łódzkie, Łódź, atlas geologiczno-inżynierski, warunki geologiczno-inżynierskie

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Krzysztof Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej