Prowadzenie działań przez państwową służbę geologiczną w związku z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych (prace interwencyjne).

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:geozagrożenia, interwencja, bezpieczeństwo geologiczne

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Bartosz Stec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej