Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 kwietnia 2023 do 30 czerwca 2025

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:IT, geoinformacja

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Jarosław Kaczmarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej