Zmiany bioróżnorodności w profilach obniżenia bałtyckiego w okresie późnoordowicko-wczesnosylurskich zmian klimatycznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:obniżenie bałtyckie, bioróżnorodność, ordowik, sylur, zmiany klimatyczne, ochłodzenie klimatu

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Teresa Podhalańska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zmiany bioróżnorodności w profilach obniżenia bałtyckiego w okresie późnoordowicko-wczesnosylurskich zmian klimatycznych