Globalne zmiany klimatu w zapisie paleośrodowiska dolnej kredy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:zmiany klimatu, kreda, paleośrodowisko, klimat

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Izabela Ploch

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Globalne zmiany klimatu w zapisie paleośrodowiska dolnej kredy