Badania zapisu globalnych efektów cieplarnianych w osadach ilastych jury dolnej basenu polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:zmiany klimatu, efekt cieplarniany, osady ilaste, jura, basen polski, minerały ilaste

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Paweł Brański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Badania zapisu globalnych efektów cieplarnianych w osadach ilastych jury dolnej basenu polskiego