Paleozoiczne piętro regionu krakowskiego jako potencjalny zbiornik CO2 dla technologii CCS

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:paleozoik, sekwestracja, składowanie CO2, zbiornik CO2, dwutlenek węgla, efekt cieplarniany

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Józef Chowaniec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Paleozoiczne piętro regionu krakowskiego jako potencjalny zbiornik CO2 dla technologii CCS