Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geotermia
hydrogeologia

Słowa kluczowe:geotermia, wody geotermalne, Hot Dry Rocks, bilans cieplny, źródła energii, OŹE, wody termalne, hydrogeologia,hdr,energia geotermalna

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej