Oddziaływanie dużych ujęć wód podziemnych (Marciszów, Serby, Dębina) na obszary Natura 2000, na podstawie modeli przestrzennych zintegrowanych z systemami GIS

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, Natura 2000, GIS, modele przestrzenne, hydrogeologia, ochrona środowiska

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Karol Zawistowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oddziaływanie dużych ujęć wód podziemnych (Marciszów, Serby, Dębina) na obszary Natura 2000, na podstawie modeli przestrzennych zintegrowanych z systemami GIS