Zmiany linii brzegowej Południowego Bałtyku - przeszłość i wizja przyszłości

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia środowiskowa
paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:Bałtyk, wybrzeże, zmiany poziomu morza

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Szymon Uścinowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego