Charakterystyka petromagnetyczna paleozoicznych skał osadowych S Polski - zastosowanie w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
mineralogia i petrografia
paleogeografia

Słowa kluczowe:badania petromagnetyczne, rekonstrukcje paleoklimatyczne, rekonstrukcje paleśrodowiskowe

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Katarzyna Sobień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego