Geneza i zmiany linii brzegowej Wybrzeża Trzebiatowskiego u schyłku glacjału i w holocenie w świetle badań paleogeograficznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia regionalna
kartografia
paleogeografia

Słowa kluczowe:holocen, Wybrzeże Trzebiatowskie, Bałtyk, linia brzegowa, plejstocen, zmiany klimatu, Trzebiatów

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Paweł Sydor

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego