Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:magazyny CO2, sekwestracja, składowanie CO2, CO2, zmiany klimatu, dwutlenek węgla, składowanie dwutlenku węgla, CCS

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania

strona projektu,

http,//skladowanie.pgi.gov.pl