Paneuropejskie Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla ECCSEL

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:sekwestracja, dwutlenek węgla, CO2, składowanie

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Żródło finansowania:Komisja Europejska

Projekt zlecany i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego