Powstanie i rozwój ujścia Wisły Śmiałej - wpływ zjawisk katastrofalnych na rozwój wybrzeża

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa
paleogeografia

Słowa kluczowe:linia brzegowa, Wisła Śmiała, ujście Wisły, powódź, katastrofy naturalne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Dorota Koszka-Maroń

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego