Program wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z krajowych złóż węglowodorów przy zastosowaniu podziemnego zatłaczania CO2

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:ropa naftowa, gaz ziemny, węglowodory, CO2, dwutlenek węgla, sekwestracja, wspomaganie wydobycia

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej