Rekonstrukcja geometrii i modelowanie dynamiki lodowców górskich w maksimum ostatniego zlodowacenia (LGM) oraz fazach recesywnych w polskich Tatrach Zachodnich na przykładzie lodowców dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:Tatry Zachodnie, plejstocen, lodowce górskie, Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Łukasz Nowacki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego