Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
palinologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:klimat, zmiany klimatu, plejstocen, pyłki roślinne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Marcin Żarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego