Paneuropejska akcja koordynacyjna dotycząca geologicznego składowania CO2 CGS Europe

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:CO2, CGS, CCS, dwutlenek węgla, sekwestracja, zatłaczanie, geologiczne składowanie

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Żródło finansowania:Komisja Europejska

Projekt zlecany i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego