Opracowanie metodyki monitoringu stanu środowiska z zastosowaniem badań stosunków izotopowych węgla dla potrzeb bezpiecznego podziemnego składowania CO2 oraz poszukiwań i eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:sekwestracja co2, gaz ziemny, badania izotopowe

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Monika Konieczyńska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB