Rekonstrukcja późnoholoceńskich zmian klimatycznych i środowiskowych północno-zachodniej Polski w świetle multidyscyplinarnych badań osadów jeziora Morzycko

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geofizyka
geologia środowiskowa
mineralogia i petrografia
palinologia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:klimat, limnologia, holocen, osady jeziorne, Pojezierze Myśliborskie

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Jan Seidler

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB