Wykorzystanie kopalnych okrzemek w rekonstrukcji zmian zasolenia powierzchniowych wód wybranych akwenów Bałtyku przy zastosowaniu metod funkcji transferowej (IKM oraz ANN)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa
paleontologia

Słowa kluczowe:Morze Bałtyckie, zasolenie, okrzemki, mikropaleontologia, paleorekonstrukcje, bioindykatory

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Bartosz Kotrys

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB