Zmiany klimatyczne w okresie preglacjału i ich zapis w osadach organicznych i mineralnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
paleontologia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:klimat, plejstocen, preglacjał

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Marcin Żarski

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki