Badania zapisu późnoholoceńskich zmian klimatycznych w osadach morskich w rejonie Admiralty Bay (Wyspa Króla Jerzego - Szetlandy Pd.)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:zmiany klimatyczne, holocen, zlodowacenie, Antarktyda

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Andrzej Przybycin

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego