Datowanie OSL osadów stożków napływowych i ich podłoża z rdzeni wiertniczych kluczem do chronostratygrafii procesów geologicznych górnego plejstocenu i holocenu na terenie Gdańska i Sopotu

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:luminescencja, geologia morza, zlodowacenie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego